socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy

Estudi per conèixer la nova realitat de treball en els models de negoci emergents en el marc de les tecnologies digitals i possibles actuacions de l’Administració pública local

Ajuntament de Barcelona, octobre 2018

À télécharger : PDF (5,8 Mio)

Résumé :

L’informe té l’objectiu de comprendre els nous models de negoci digital, l’impacte en el món del treball, sobretot pel que fa a les persones treballadores i proposar actuacions per millorar-ne la situació.

L’evolució constant de les tecnologies digitals ha generat nous models de negoci on grans grups inversors han posat el focus d’interès. A través de plataformes digitals o altres instruments tecnològics d’igual naturalesa es creen nous (sub)mercats i uns nous models d’empreses; les empreses o plataformes digitals i una nova economia, la gig economy.

Aquest estudi posa en relleu que la disrupció de les tecnologies TIC dificulten la detecció de males praxis laborals que van en la direcció contrària al compliment de l’Agenda 2030, sobretot del seu Objectiu 8, Treball digne i creixement econòmic.