Equipo Promocions

Promocions (del llatí promotiones) xarxa de coneixement i gestió, compromesa per una ciutadania activa. La dinàmica de treball es vertebra a través d’una àmplia xarxa de xarxes: de continguts, de cooperació transnacional, de serveis avançats i de compromís social. www.promocions.com

Uma publicação