Mercat social : Informe de l’estat del mercat social català

Coordinació i redacció Ruben Surinyach Padilla, novembre 2015

À télécharger : PDF (790 Kio)

Résumé :

Per fi està disponible per a descàrrega l’informe “L’estat del Mercat Social català 2014”; el primer esforç investigador per tal de definir i mesurar l’abast de les relacions econòmiques entre les organitzacions de l’Economia Social i Solidària catalanes.

Aquest document és el primer esforç investigador a Catalunya amb la intenció de sistematitzar la situació d’això que definim com a Mercat Social català i, per tant, té un caràcter experimental i pioner que ja per si sol creiem que el dota d’un valor considerable. A més, tenim la intenció de que aquesta feina es pugui fer any rere any, permetent així un treball continuat en quatre grans àmbits:

  • Consolidació d’una metodologia de recollida i sistematització de dades

  • Generació d’un espai de debat en relació als temes rellevants al voltant del concepte i la pràctica de mercat social i l’ESS

  • Recopilació i manteniment d’una comptabilitat agregada del sector de l’ESS

  • Generació d’una eina per donar visibilitat a l’ESS, especialment en la seva component territorial (estat de les xarxes locals) i sectorial (estat de les xarxes sectorials), així com en els impactes socials i ambientals positius de l’ESS en contraposició a

l’economia convencional (pels diferents criteris d’avaluació en què es basa el Balanç Social i el Pam a Pam).

Com diem més amunt, aquest informe és un dels primers intents per tal de definir l’abast i estat del Mercat Social català. Per a poder fer una feina exhaustiva i acurada, tant en la definició dels termes en sí com en l’exploració quantitativa i qualitativa de les dades que tenim, caldria sense dubte poder comptar amb més recursos dels que disposem. Així doncs, ja avisem d’entrada que les informacions que trobareu a l’informe seran incompletes i, en alguns casos, basades en intuïcions de l’equip de treball que ens hem aventurat a fer aquesta feina.

Malgrat les possibles limitacions, creiem que el caràcter de “trenca-gels” de la feina que hem fet és ja de per si valuosa, i que esperem anar depurant i millorant els processos de recollida i anàlisi de dades per a que les dades d’aquest informe vagin dibuixant cada vegada una imatge més precisa de l’abast del Mercat Social i, per extensió, l’Economia Social i Solidària catalana.

L’estructura de l’informe es basa en tres grans blocs. En el primer (punt 2) fem una aproximació conceptual al terme Mercat Social, identificant els orígens de la idea i fent-ne una revisió crítica des de disciplines germanes a l’ESS com són l’Economia Feminista i l’Economia Ecològica. També en aquest punt fem un repàs de les principals estratègies de construcció de Mercat Social que hi ha actualment a l’Estat, i aprofundim en les eines i processos existents en el si de la XES; explorem fenòmens recents com les xarxes territorials i sectorials, així com també les eines vigents: el Balanç Social, la Fira, les trobades d’intercooperació i el Pam a Pam.

Al punt 3 fem un repàs de les metodologies que ens ajuden a sistematitzar l’estat i abast del Mercat Social català, i aprofundim en les dades de facturació, ocupació, persones implicades, sectors i formes jurídiques obtingudes a partir de la implementació del Balanç Social i del Pam a Pam.

Finalment, al punt 4 exposem els diferents indicadors agregats obtinguts durant l’exercici 2014 tant pel Balanç Social com pel Pam a Pam i en relació als diferents blocs de valoració: democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional.

Sources :

Sitio de la XES