LES DONES EN SITUACIÓ DE SENSELLARISME, I COM LA PERSPECTIVA DE GÈNERE HA DE FER-LES VISIBLES.

Grau en Educació Social 2018 - 2019, Universitat Oberta de Catalunya

PERE SANTAMARIA VERDÚ, 2019

À télécharger : PDF (1,3 Mio)

Résumé :

En aquest treball de fi de grau (TFG), he volgut assenyalar com dins del fenomen del sensellarisme hi ha una realitat diferencia a la que de forma majoritària es percep a la nostra societat. Aquesta realitat és la protagonitzada per les dones, les quals arriben, viuen i suporten de forma diferenciada als homes, i a més, troben que la resposta que la societat els hi dóna és de forma generalitzada i excepte algunes excepcions, molt allunyada i distant respecte a les seves vivències i necessitats. Fet que és un prova del necessari canvi de paradigma que els recursos i serveis d’atenció han de poder realitzar, i el camí ha de ser incorporant la perspectiva de gènere en la comprensió d’aquesta realitat i la disposició de recursos i serveis.

Sources :

economiasocial.coop/activitats-economia-social/mon-educatiu-i-universitari/premis