Fruiturisme: Creació i promoció de rutes turístiques a la província de Lleida utilitzant les agrobotigues com a element dinamitzador

Màster en màrketing de mitjans socials

Raúl Masot Pinilla, 2021

À télécharger : PDF (3,7 Mio)

Résumé :

El present TFM proposa un possible projecte de fruiturisme amb la creació de rutes temàtiques de producte a la plana de Lleida per transformar les agrobotiques en pols d’atracció, millorar la comercialització dels seus productes, els seus resultats socials i econòmics i impulsar la seva orientació com a recurs turístic, per promocionar el territori i que hi hagi relleu generacional. A banda d’això, també es planteja un pla de comunicació per realitzar la difusió a través d’una pàgina web i un compte d’Instagram i Facebook. El treball mostra com la plana de Lleida té potencial turístic i com d’important és fer una bona promoció online per arribar al públic objectiu.

Sources :

economiasocial.coop/activitats-economia-social/mon-educatiu-i-universitari/premis