EMPRENEDORIA EN LES COOPERATIVES DEL MARESME DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Doble Grau AdE i Gestió de la Innovació + Màrqueting i Comunitats Digitals, Universitat Pompeu fabra, Barcelona

Judith Mora Tosquella, juin 2019

À télécharger : PDF (3,6 Mio)

Résumé :

Aquesta recerca neix amb l’objectiu de conèixer la realitat existent sobre l’emprenedoria de les dones en les cooperatives del Maresme des d’una perspectiva de gènere, i la seva visibilitat en la presència digital. La metodologia es basa en la realització de qüestionaris, entrevistes en profunditat i establir relacions amb l’anàlisi estadístic Chi-Quadrada i ANOVA. Els resultats obtinguts plasmen l’impacte positiu que genera el fet de constituir-se com a cooperativa pel que fa a les condicions igualitàries laborals, la conciliació personal, familiar i laboral de les dones i homes i la participació col·lectiva. A més es realitza una aproximació sobre l’equitat, corresponsabilitat i repartiment de tasques en tots els àmbits i la presència de les dones encara estretament lligat amb els sectors tradicionalment feminitzats. Finalment, es realça la importància d’estar present a la xarxa així com el coneixement de les motivacions que porten a les dones emprenedores del Maresme a tenir una alta activitat en relació a la resta de cooperatives catalanes.

Sources :

economiasocial.coop/premis-aracoop-2019-als-millors-treballs-universitaris