Cooperativisme. Llums, càmeres i… acció? Les tensions ideològiques en la pràctica del cooperativisme,

Màster en intervenciò i investigaciò en psicologia social, Universitat de Barcelona

Andres di Masso Tarditti, septembre 2017

Résumé :

La recerca estudia les tensions amb rellevància ideològica que es viuen en el cooperativis me de l’àmbit territorial de Barcelona, i que tenen unes implicacions relacionals que afecten a la pràctica de les cooperatives. Les tensions ideològiques són enteses com aquelle s contradiccions en un mateix sistema de creences que tenen repercussions significatives a la pràctica i vida social i personal de les persones que en formen part. D’aquesta manera, mitjançant una Anàlisi Temàtica del Discurs, i des d’una perspectiva interpretativa , s’identifiquen els significats sobre el concepte de cooperativisme, els quals són la base d’idees per després poder analitzar les tensions internes i les seves implicacions a la pràctica. Els resultats destaquen el cooperativis me entès com un projecte socio-empresaria l caracteritza t per uns valors i principis orientats a donar resposta a necessitats col·lectives; mitjançant la reapropiació del treball i de les condicions de vida, tot representant una eina que posa les persones en el centre de les interaccions i per sobre de les lògiques competitives pròpies del capital. Tot i això, s’ha identificat que la posada en pràctica dels seus valors i principis fa créixer les tensions ideològiques. Les persones participants han expressat conflictes en torn a: 1) com fer efectiva la democràcia interna, la igualtat entre persones i l’equilibri entre rols de poder i lideratge; 2) les condicions laborals, tot qualificant-les d’autoexplotació; i 3) la priorització de l’eficiència per sobre del benestar personal, fent que sigui complicada la compatibilitat entre les necessitats individuals i les del projecte col·lectiu. En conseqüència, les implicacions d’aquestes tensions a la pràctica s’observen en una gran varietat d’àmbits del que suposa cooperar. En termes disciplinaris, aquesta recerca suposa un pas endavant en l’aplicació de la psicologia social i comunitària al món del cooperativisme i l’economia social i solidària. En el pla aplicat, es planteja com un diagnòstic de la situació que viuen les persones cooperativistes en el marc d’una futura intervenció psicosocial dirigida a la millora del benestar de les persones i les xarxes relacionals que teixeixen el món cooperatiu.

Sources :

economiasocial.coop/treballs-universitaris-sobre-el-tercer-sector-leconomia-social-o-les-cooperatives-presentats-en-ledicio-2017-dels-premis-aracoop