Bases de la llei d’economia social i solidària

octobre 2020

À télécharger : PDF (380 Kio)

En d’autres langues : Español

Résumé :

Impuls d’un marc normatiu que reconegui l’economia social i solidària i la seva voluntat per transformar l’economia.

Véase también: Bases para una Ley de Economía Social y Solidaria en Cataluña y BASES DE LA LEY DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA DE CATALUÑA. Impulso de un marco normativo que reconozca la economía social y solidaria y su voluntad para transformar la economía Octubre 2020

Sources :

REAS