Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) (Law 20/2011 of 7 March 2011 Act on Social Entrepreneurship (2011))

Republic of Slovenia

2011

Lire l’article complet sur : www.pisrs.si

Sources :

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175