Unitatea 4_Prezentare relatia TVET cu piata muncii

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

juillet 2021

À télécharger : PDF (800 Kio)