Diomcoop, cooperativa de venda, serveis i dignitat

mars 2017

El video : 3min37

La cooperativa respon a les necessitats socials, laborals, relacionals i administratives de les 15 persones de la comunitat subsahariana que la integren. Està previst que s’ampliï fins a 30 membres.