INFORME AGREGAT CAMPANYA DE BALANÇ SOCIAL 2012-2013. L’economia solidaria ensenya el cor.

Xarxa d’Economia Solidària (XES) Comissió de balanç social, marzo 2014

Para bajar : PDF (470 KiB)

Resumen :

Com a sector emergent, l’ESS es troba immers en ple procés de creixement i expansió. Les xifres de negoci que es mouen són significatives no tant pel seu valor absolut en comparació de xifres macroeconòmiques, sinó en termes de creixement sectorial i intersectorial i de desenvolupament local. No obstant això, encara cal recórrer un llarg camí de millora de l’articulació territorial i intersectorial de l’ESS.

L’ESS abasta un ampli ventall de pràctiques econòmiques innovadores de producció, distribució, comercialització, consum, estalvi o inversió. Al llarg dels anys, s’han anat consolidant diferents àmbits sectorials de l’ESS per separat. Fruit d’aquests processos, s’han anat consolidant federacions de cooperatives, d’associacions i d’empreses d’inserció, però també sectors com el comerç just o les finances ètiques han fet una gran feina de difusió i consolidació, i cadascun d’ells per separat han anat publicant periòdicament memòries anuals amb les seves corresponents dades sectorials. El cooperativisme, l’associacionisme, l’emprenedoria ecosocial, la inserció sociolaboral, el comerç just o les finances ètiques són peces clau en l’exploració, articulació i extensió d’un nou paradigma socioeconòmic més centrat en els valors de la cooperació i el bé comú que en els de la competitivitat i el lucre. Tots ells han demostrat no solament una resistència a la crisi econòmica, en termes de manteniment de l’ocupació i de l’activitat productiva, sinó que en alguns casos han marcat rècords de creixement sostingut a raó d’una mitjana del 40% anual durant els darrers anys. Això podria ser una petita evidència empírica més d’un problema molt més important però que, en gran manera, dóna sentit i impuls a l’ESS: la crisi sistèmica del model econòmic dominant.

Per primera vegada disposem de les dades acumulades del 2011 i el 2012, recollides segons una mateixa metodologia i pràcticament sense variacions en l’estructura de registres i indicadors. Això ens permet començar a fer anàlisis comparatives a partir d’evidències objectives, però encara no representatives, sobre el procés de construcció del sector. Al llarg d’aquest informe, aprofundirem en tots aquests processos d’anàlisi per contribuir a la construcció de la identitat del sector de l’ESS a Catalunya.

Fuentes :

Sitio Balanç Social