Temps i Territorii. Les Polítiques de Temps de Les ciutats

Revista Papers N.49 –

Regió Metropolitana de Barcelona Territori·Estratègies·Planejament, diciembre 2008

Para bajar : PDF (1,9 MiB)

En otros idiomas: Español - English

Resumen :

En els darrers anys, la gestió alhora personal i col·lectiva del temps ha esdevingut una qüestió que s’ha incorporat de forma progressiva en les polítiques urbanes de les ciutats. amb la perspectiva de viure en ciutats que permetin conciliar totes les esferes de la vida personal (feina, família i individu), es promouen polítiques que faciliten el desenvolupament vital dels ciutadans (des dels horaris de les escoles bressol ns al disseny dels transports públics col·lectius, passant per la exibilitat horària del treball remunerat, entre moltes altres).

Europa és, des de la dècada de 1980, pionera en la re exió sobre la importància de la gestió del temps per avançar, amb equitat per a tots els grups socials, en el desenvolupament d’un Estat del benestar. El monogrà c de PaPERs que teniu a les vostres mans recull un conjunt de treballs fets des de diverses ciutats europees a l’entorn de la gestió del temps i la seva dimensió espacial, i vol ser una mostra de polítiques que s’implementen amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Véase también :