socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy
'

Diners ètics: finances per a la transformació social

Articulo de Opcions, 08/2020

Àlex Romaguera, August 2020

Read the complete document on: opcions.org

Summary :

Cada vegada més persones dipositen els estalvis i gestionen els seus diners en projectes que persegueixen una millora de les condicions socials i mediambientals. Són les finances ètiques. Sota aquest paraigua, però, hi ha entitats molt diverses.