socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy
'

15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària als municipis.. L’impuls de la democràcia econòmica local

2019

To download : PDF (160 KiB)