Εργαλεία πολυμέσων

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

Laura Aufrère, Jason Nardi, febrero 2021

Para bajar : PDF (5,1 MiB)

En otros idiomas: English - Português - italiano - română - Deutsch - français

Resumen :

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τα εργαλεία πολυμέσων που δημιουργήθηκαν και συζητήθηκαν σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του είναι να βοηθήσει εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς φορείς να εισαγάγουν την καινοτόμο προσέγγιση της Κ.ΑΛ.Ο. στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν για να προσαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιήθηκαν τόσο ως τρόποι για την προώθηση όσο και για την υποστήριξη της Κ.ΑΛ.Ο. στην εκπαίδευση, και ιδίως για την κατάρτιση των εκπαιδευτών ΕΕΚ. Αποτελεί το τέταρτο παραδοτέο του προγράμματος “Strengthening VET trainers’ competences and skills” (Σεπτ. 2019 – Αυγ. 2021), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.