Les persones joves i les economies transformadores

Informe de resultats

septembre 2021

À télécharger : PDF (1,9 Mio)

Résumé :

Què pensen les persones joves sobre l’economia solidària, el comerç just o les finances ètiques? I sobre les economies feministes o el procomú? Coneixen els impactes dels seus consums, tant al Nord com al Sud? Existeixen diferències entre els seus hàbits i percepcions i els de la resta de la població?

Aquesta i altres preguntes es posen sobre la taula en aquest nou informe de la LaCoordi – Comerç Just i Finances Ètiques (entitat de segon grau de la qual formem part, amb representants de la nostra comissió internacional), realitzat amb la Fundació Ferrer i Guàrdia mitjançant diversos grups de discussió en què han participat 359 joves d’entre 16 i 29 anys.

Sources :

xes.cat/2021/12/09/les-persones-joves-i-les-economies-transformadores/