MOVIMENT COOPERATIU I DRET A LA CIUTAT. MANCOMUNAR LA CIUTAT PER PRODUIR NOVES QUOTIDIANITATS.

Grau de Sociologia, Universitat de Barcelona

Almodis Cebrià Salvador, 2021

To download : PDF (910 KiB)

Summary :

Les ciutats actuals estan regides pel valor de canvi. El mercat capitalista s’apropia de l’espai físic, convertint els processos d’urbanització en fonts lucratives, i dels espais mentals que hi entren amb disputa. Perquè els conceptes que qüestionen aquest model no esdevinguin significants buits necessiten anar acompanyats de pràctiques que els materialitzin. Aquest treball analitza el moviment cooperatiu i les dinàmiques d’intercooperació com a formes d’omplir de contingut el concepte dret a la ciutat, ja que articulen la producció de noves quotidianitats urbanes al voltant del valor d ́ús. Per recolzar aquesta proposta teòrica es presenta un estudi de cas de La Comunal, un projecte intercooperatiu de Sants que ha rehabilitat un recinte abandonat del barri per crear un espai col·lectiu, obert i autogestionat, és a dir, un lloc en el qual es materialitza la producció urbana basada en el valor d’ús.

Sources :

economiasocial.coop/activitats-economia-social/mon-educatiu-i-universitari/premis