Diagnosi de Nou Patufet SCCL Trànsit d’una empresa de titularitat unipersonal a una cooperativa de treball associat

Postgrau en gestió de cooperatives i empreses d’economia social, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Francesc Granada, Núria Viladomat, December 2019

To download : PDF (2.1 MiB)

Summary :

Aquest treball pretén crear un sistema de diagnosi que permeti identificar en quin punt estan les sòcies respecte al repte que suposa passar d’una empresa de titularitat unipersonal a una cooperativa de treball associat. A la vegada que es vol saber com s’està desenvolupant aquest trànsit, es vol també tenir més informació sobre el perfil concret de cada sòcia per saber de quina manera pot contribuir en la cooperativa i així consolidar el projecte i assegurar-ne la continuïtat des del que cadascú pot aportar.

A partir del cas concret de l’escola Nou Patufet, s’identificaran els reptes que assumeixen les sòcies en aquest trànsit, utilitzant un sistema diagnòstic empíric, a través de tests i entrevistes, que donaran una imatge clara de la situació actual; tant del punt de vista de les sòcies respecte al projecte com del perfil competencial individual de cadascuna. A la vegada, conèixer aquest perfil individual, donarà una informació general respecte a l’estat competencial de la cooperativa, és a dir, es podrà saber si la cooperativa posseeix en excés o li manca, alguna qualitat concreta.

Amb totes aquestes dades es farà una proposta, en línies generals i a mode d’una futura línia de treball, de com es podria organitzar la cooperativa i les diverses comissions, tenint en compte els resultats obtinguts i sent fidel al que les sòcies volen, necessiten i encaixa per la continuïtat del projecte.

Finalment s’estructurarà el treball de manera que altres cooperatives puguin aprofitar-ne la metodologia per a fer una bon diagnòstic de la seva situació i així poder efectuar els canvis necessaris perquè el projecte perduri.

Sources :

economiasocial.coop/premis-aracoop-2020-als-millors-treballs-universitaris