socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy
'

Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību (Cabinet Regulation No. 173 (2018) - Regulations Regarding the Population Groups at Risk of Social Exclusion Risk and Procedures for Granting, Registration and Supervision of the Status of a Social Enterprise)

Latvia - 27/03/2018

March 2018

Read the complete document on: likumi.lv