Οργανωση ημέρας 4η

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

abril 2020

Resumen :

16.00 Εισαγωγή στη μέρα – σκοπός της μέρας και μεθοδολογία – οι experts καταγράφουν πληροφορίες σχετικές με το Matrix ο καθείς στην περιοχή του.

16.15 Video

16.30 Έναρξη συζήτησης – παρατήρησης

17.50 Λήξη

Διάλειμμα

18. 10 Χωριζόμαστε στα αρχικά experts groups και συμπληρώνουμε το Matrix με όσες πληροφορίες καταφέραμε να καταγράψουμε από το case study

18.40 Λήξη Άσκησης

Συζήτηση στην ολομέλεια των αποτελεσμάτων

20.00 Λήξη