Οργάνωση 5η μέρας

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

April 2020

Summary :

10.00 Καλωσόρισμα

10.15 Υπενθύμιση του μαθησιακού συμβολαίου

10.30 Εκκίνηση Άσκησης

12.00 Κλείσιμο Άσκησης

Διάλειμμα

12.30 Παρατηρήσεις από τους Παρατηρητές

Ανατροφοδότηση άσκησης – τι tensions βγήκαν

13.30 Τριπλή Φύση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Μινι αξιολογηση μέχρι τώρα