Σενάριο Παιχνίδι Ρόλων (Script Role Play)

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

April 2020

To download : PDF (31 KiB)