Educació per a la justícia global

La Fede.cat, 2020

Leer artículo en la página de: www.lafede.cat

Resumen :

Índex de continguts

  • Què és l’educació per a la justícia global?

  • Evolució i història de l’educació per a la Justícia global

  • Objectius de l’educació per a la Justícia global

  • 10 claus per a posar-la en pràctica

  • L’educació per a la Justícia global a Lafede.cat

  • Accions educatives de Lafede.cat

  • Recursos

Documents d’interès

Webs d’interès

Articles i material d’interès

Fuentes :

www.lafede.cat/ca/educacio-per-a-la-justicia-global/