Economia solidària i historia social

Amb el convenciment de la necessitat que l’economia solidaria s’obrís a nous coneixements que emanen dels milers de prac­tiques d’arreu del món i a velles disciplines com la sociologia, l’economia, l’antropologia i la historia; i amb la intenció d’incorporar i integrar les tendencies teoriques crítiques i les experiencies que posen en qüestió l’ordre establert, es va celebrar a Barcelona el primer Encontre Internacional sobre l’economia solidaria i la historia social, el febrer de 2019.

L’economia solidaria, després de néixer, afirmar-se i navegar des dels anys vuitanta del segle passat, en l’ampli i atzarós mar dels debats contemporanis, tenia ja un mínim i suficient bagatge per afrontar controversies amb altres perspectives ideologiques, polítiques i culturals. Bagatge que li hauria de permetre fer aportacions d’un cert pes en aquests debats.

Aquest llibre recull els treballs presentats i les conclusions a les quals es va arribar i permet al lector coneixer les tendencies i els debats actuals en cada país.

Jean Louis Laville i Michelle Riot-Sarcey tracten el cas de Francia; Álvaro Garrido escriu sobre l’economia social a Portugal; Elisabeta Buccolo reflexiona sobre l’economia solidaria a Sicília; Marc Dalmau i Jordi Estivill fan un balanc de Catalunya, i Rogerio Roque Amado presenta les similituds i les diferencies entre aquests paisos.