Reutilitza.cat - Una segona vida per als ordinadors (TV3 - Els Matins )

enero 2015

El video : 11min08

Molts ordinadors d’empresa es donen de baixa quan es considera que estan amortitzats, i, tot i ser gairebé nous i estar en perfectes condicions d’ús, s’acostumen a desballestar. El portal d’internet Reutilitza permet que les empreses que renoven el seu material informàtic puguin cedir els seus ordinadors usats a entitats socials que els donaran una segona vida útil, entitats que tindrien difícil accedir a aquest tipus d’equipament. Ens ho han explicar David Franquesa, director del portal Reutilitza.cat, que posa en contacte les empreses donants i les entitats receptores, i Llorenç Solà, que és executiu de Vistaprint, que ja fa uns anys que va apostar per aquest exercici solidari.