socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy

Informe del Mercat Social 2016

Oktober 2017

To download : PDF (660 KiB)

Summary :

Amb la Fira d’Economia Solidària arriba la tercera edició de l’informe “L’estat del mercat social català”, corresponent a l’exercici 2016. Amb la creixent presència i capil·laritat de l’Economia Social i Solidària (ESS) a Catalunya, aquest informe fa una foto fixa per entendre com està aquest moviment avui.

Edició 2009 a 2015 : mercatsocial.xes.cat/ca/pdf-estat-mercat/