Πόροι Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Επαγγελματική Κατάρτιση (αρχική) - VET

2021

Ο κύριος στόχος αυτής της σελίδας είναι να μοιραστείτε το ταξίδι των ευρωπαϊκών χωρών και τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το ταξίδι αυτό υποστηρίχθηκε από δύο έργα Erasmus+ για την προώθηση της ΣΑΕ στην Ευρώπη.

Το πρώτο έργο - SSEE - Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ευρώπη (2016-2018) - επικεντρώθηκε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στόχευε στην ολοκληρωμένη κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων γενεών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής τριών ενοτήτων κατάρτισης. Αναπτύχθηκε από εταίρους από 7 χώρες : Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) - Πορτογαλία (Συντονισμός), ASPECT - Βουλγαρία, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (CRIES) - Ρουμανία, Glafka - Τσεχική Δημοκρατία, IED - Ελλάδα, Solidarius Italia IT - Ιταλία, Technologie-Netzwerk Berlin e. V. - Γερμανία, καθώς και RIPESS Europe.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην τεκμηρίωση στα αγγλικά στη σελίδα Resources from Social Solidarity Economy & (Initial) Vocational Educational Training.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ήταν σαφές ότι υπήρχε ανάγκη ευθυγράμμισης των πρακτικών και των μεθοδολογιών της ΣΑΕ και των εκπαιδευτών.

Το δεύτερο έργο - SSEVET2 - Strengthening VET trainers’ competences and skills (2018-2021) - αποσκοπεί να συμβάλει στην καινοτομία στα προγράμματα ΕΕΚ, ιδίως μέσω του συν-σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής ενός μαθήματος μάθησης δράσης. Η « Εκπαίδευση σε δράση » στοχεύει στην προώθηση μιας διαδικασίας βιωματικής μάθησης, πρακτικής και συμμετοχής των εκπαιδευτών ΕΕΚ σε πρωτοβουλίες ΣΑΕ, φέρνοντάς μας πιο κοντά στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας. Το έργο αυτό αναπτύσσεται από εταίρους από 6 χώρες: Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) - Πορτογαλία (συντονισμός), Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (CRIES) - Ρουμανία, Dock Social Solidarity Zone - Ελλάδα, Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES) - Γαλλία, Solidarius Italia - Ιταλία, Technologie-Netzwerk Berlin e. V. - Γερμανία- και RIPESS Europe, το ευρωπαϊκό δίκτυο Κ.Α.Λ.Α .

SSE VET2 - Strengthening VET trainers’ competences and skills (Αριθμός 2018-1-PT0-KA202-047501)

Το πρόγραμμα κατάρτισης και το περιεχόμενο που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα ακολουθούν τη ροή εργασίας και την πρόταση που υλοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό/εθνικό επίπεδο από τους εταίρους αυτού του προγράμματος Erasmus+. Έτσι, καλούμε όποιον ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό να αναπαράγει την πρόταση ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

A. Διακρατική κατάρτιση

Δείτε τα περιεχόμενα Ημέρα 1 έως 5: SSE-VET2 Transnational Training - Bergamo (στα αγγλικά)

B. Εθνική κατάρτιση

Ελλάδα: Εκπαίδευση εκπαιδευτών SSE-VET2 - Ελλάδα (Training of trainers SSE-VET2 - Greece)

C. Διακρατική συμμετοχική κατάρτιση (online)

Δείτε τα περιεχόμενα Ημέρα 1 έως 5: : SSE-VET2 Transnational participatory training (online) (στα αγγλικά)

D. Άλλα