REPTES I HORITZONS PER A LES INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ILLES BALEARS)

REAS Illes Balears, diciembre 2017

Para bajar : PDF (810 KiB)

Resumen :

A les Illes Balears existeixen iniciatives d’economia social i solidària i inserció social que ofereixen productes i serveis amb valors afegits socials, ecològics i ètics per donar resposta al seu objecte social. Ens referim a cooperatives i altres empreses d’economia social, iniciatives de producció agrària ecològica i amb criteris de sostenibilitat ambiental, iniciatives d’economia solidària, inserció social i comerç just, xarxes de consum responsable, iniciatives de desenvolupament local…

A la vegada, una part de la ciutadania i administracions públiques, a través d’actuacions de Compra Pública Ètica, té predisposició a participar d’una forma més activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsable ambientalment i socialment.

Malauradament , moltes d’aquestes empreses i iniciatives són pràcticament ignorades per les administracions públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus propis integrants.

És per això que la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears ( REAS Balears) ha desenvolupat el projecte d’ Identificació i dinamització d’iniciatives d’economia social i solidària i inserció social de les Illes Balears , a través de la convocatòria per concedir ajuts públics destinats al foment i a la difusió de l’economia social, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ( BOIB núm. 82, de 6/07/2017).

Amb l’estudi Identificació i dinamització d’iniciatives d’economia social i solidària i inserció social de les Illes Balears es pretén identificar aquestes iniciatives per millorar el seu coneixement entre la població en general i afavorir la seva dinamització, tant a través de la seva visibilitat pública com fomentant el coneixement mutu entre els seus integrants per a que puguin intercooperar per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, d’acord amb els principis i valors de la intercooperació.

Una major visibilitat i intercooperació pot afavorir la consolidació d’aquestes iniciatives, reforçant el seu efecte multiplicador i l’impacte social i ambiental positiu en la nostra societat, contribuint a la creació i manteniment d’empreses d’economia social i d’ocupació en les mateixes.

Introducció

L’estudi Identificació i dinamització d’iniciatives d’economia social i solidària i inserció social de les Illes Balears s’estructura en quatre apartats:

Caracterització de les iniciatives , per a la millora del coneixement sobre aquestes iniciatives: fórmula jurídica, data de constitució, activitats, nombre de persones treballadores, valors socials que regeixen les decisions i incorporació de valors ecològics.

Inserció social , per a la detecció del potencial de transformació total o parcial de l’activitat en empresa d’inserció, o de la contractació de persones en situació o risc d’exclusió social; així com de les accions de suport social que acompanyes aquestes contractacions i l’impacte sobre les persones en situació de vulnerabilitat contractades.

Cooperació entre iniciatives d’economia social i solidària , identificant: l’actitud actual de les iniciatives enfront de la intercooperació, la influència de diferents factors sobre la relació amb altres empreses i iniciatives d’economia social i solidària, l’escenari ideal per a una major intercooperació, la identificació de les àrees que es podrien veure beneficiades, l’impacte de diferents propostes d’intercooperació, els punts forts del teixit d’economia social i solidària de les Illes Balears, els factors externs percebuts com a amenaces, així com el grau de coneixement d’altres iniciatives d’economia social i solidària.

Visibilitat pública , analitzant: esforç dedicat, possibilitats de millora per tenir una major visibilitat pública, valoració de la possibilitat de crear una imatge cooperativa comuna per a productes i serveis d’iniciatives d’economia social i solidària, atributs d’aquestes iniciatives més ben valorats per la societat, accions o missatges ja existents que es podrien amplificar o fer més visibles, factors externs que posin en entredit l’economia social i solidària i identificació de rumors o comentaris negatius.

El capítol de metodologia descriu els aspectes metodològics de l’estudi, fet a partir d’un qüestionari ad-hoc .

A l’anàlisi de resultats es mostren els gràfics dels diferents aspectes analitzats i la seva explicació, mentre que les dades estadístiques dels diferents resultats es mostren com a annex.

Finalment, la informació més rellevant a l’objecte de l’estudi obtinguda de l’anàlisi de resultats es presenta en forma de conclusions i propostes; amb l’objectiu de contribuir a la dinamització del sector i a la consolidació de l’ocupació generada.

Fuentes :

www.economiasolidaria.org