Enfortiment de l’economia social i solidària catalana a través de les monedes complementàries

PROJECTE SINGULAR

CooDin, sccl, noviembre 2019

Para bajar : PDF (3,4 MiB)

Resumen :

En el marc d’un projecte “Singulars” promogut per la Generalitat de Catalunya i amb el finançament del Ministerio de Trabajo, ,CooDin, sccl cooperativa dedicada a la dinamització i gestió de l’estructura comercial de zones urbanes i desenvolupament local (foment de l’associacionisme, urbanisme comercial, normatives i interlocució amb les administracions, màrqueting per el desenvolupament comercial i local, gestió econòmica i finançament) ha elaborat durant aquest any un treball d’investigació i anàlisi del teixit monetari català, en agrupació amb l’Associació Novact, impulsora de la moneda ciutadana REC a Barcelona (moneda que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar-la a la ciutat).

El projecte està dividit en dues línies d’acció:

• Realitzar una recerca sobre la realitat de les monedes complementàries, socials i locals; sobre les necessitats d’un sistema de finançament cooperatiu a Catalunya i, sobre la seva possible relació o integració en el marc d’enfortir l’economia social i solidària catalana.

• Consolidar i estudiar com estendre a altres barris de Barcelona el funcionament del REC. Això implica la creació d’una cooperativa dirigida a implementar i gestionar el REC de manera que afavoreixi la intercooperació entre les organitzacions de l’economia social i solidària afins al projecte, i alhora posar a punt noves especificacions que permetin interoperar entre empreses per web, facilitar la venda online i ser la base d’una banca online.

La recerca sobre el teixit monetari català va concloure amb una Jornada de Reflexió a Manresa el passat dia 10 d’octubre, on representants de 10 de les 11 monedes existents a Catalunya van debatre sobre el futur del teixit monetari i les necessitats de cadascuna de les monedes per poder participar de l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària.

L’informe final recull algunes de les qüestions més candents on incidir per assegurar el futur d’aquests sistemes de pagament complementaris, temes que denoten sobretot una fort manca d’informació i d’aquesta cultura financera:

• Només el 6% de les entitats d’Economia Social catalanes se’n financen a través de la banca ètica.

• El 45% de les entitats d’Economia Social i Solidària catalanes desconeixen l’existència de monedes complementàries.

• Només el 12% de les entitats enquestades han fet ús algun cop de moneda complementària.

• N’hi ha una important manca de finançament de les monedes pròpiament més alternatives per poder-se consolidar als respectius territoris.

• Existeix la necessitat de vincular estretament moneda i teixit social per part d’aquelles que sorgeixen de l’impuls municipal.