Dictamen Jurídic en matèria de Dret administratiu i, en concret, de Dret de la discapacitat

MÀSTER D’ADVOCACIA, Universitat de Barcelona

Anna Grañana i Sancho, 2019

Scaricare PDF (470 KiB)

Compendio :

En l’exposició antecedents de fet es descriuen les etapes educatives de l’Adrià, les quals, analitzades des d’un punt de vista jurídic, ens porten a plantejar-nos diverses qüestions relatives al Dret administratiu. A més, cal prendre en consideració conceptes del Dret de la discapacitat com són: educació inclusiva, ajustos raonables, igualtat d’oportunitats, no discriminació o adaptació curricular significativa i també, cal atendre al Dret internacional, amb la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Fonti :

economiasocial.coop/premis-aracoop-2020-als-millors-treballs-universitaris