Barcelona, España - Escola de Formació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) – Postgrau Economia Social i Solidària – Estudis Europeus

En la II Edició del Postgrau (2017-2018), oberta a 20 alumnes, es contemplen 3 Mòduls de 150 hores de formació presencial i inclou dues visites formatives al Camp de Tarragona i al País Basc. L’alumnat del Postgrau, havent complert amb la participació i la realització de les tasques exigides en els estudis, opta a les acreditacions següents:

  • Titol universitari Manager in Social Economy, de la Universat de Pecs (Hongría) (60 Crèdits ECTS)

  • Titol professional Cadre-dirigeant d’entreprise d’ESS, de l’Institut AROBASE (França).

Info! www.formacio.coop/