socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (National Program Social Economy Development until 2023. Social Solidarity Economy)

Republic of Poland

2019

To download : PDF (1.6 MiB)