Plan de acțiune pentru afirmarea Economiei Sociale și Solidare în programele de formare

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

2021

Download : PDF (1,6 MiB)

Noutras línguas: English - français - Português - italiano - Deutsch - ελληνικά

Resumo :

Acest document este sinteza strategiilor naționale și europene de advocacy create și discutate în 6 țări europene: Franța, Germania, Grecia, Italia, Portugalia și România și la nivel european. Scopul acesteia este

de a prezenta principiile de advocacy și de a ghida acțiunile de advocacy pentru afirmarea ESS în curricula

formatorilor. Este al treilea produs intelectual rezultat în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor și aptitudinilor formatorilor din învățământul profesional și tehnic”(septembrie. 2019 – august 2021), finanțat de programul Erasmus+.