Ateneus Cooperatius: eines per un altre desenvolupament econòmic metropolità

Paper 6. Metròpolis cooperatives

Mercè Esteban, Ivan Miró, July 2021

Read the complete document on: barcelonadema-participa.cat

Summary :

Per una conjunció de factors relacionats amb els cicles econòmics, l’acció sociopolítica de l’ESS i una nova onada de polítiques públiques, l’Economia Social i Solidària catalana s’ha anat perfilant com un àmbit de desenvolupament econòmic específic i diferenciat tant de l’àmbit públic-estatal, com del privat-mercantil. En aquest context, els Ateneus Cooperatius han esdevingut figures rellevants d’una dinamització econòmica territorial de caràcter transformador, fomentant la creació de cooperatives i de relacions socioeconòmiques col·lectives i democràtiques en diferents territoris catalans.

Tanmateix, mentre que la intervenció dels ateneus s’ha orientat a les economies locals i/o comarcals, no existeix encara una dimensió metropolitana d’aquestes iniciatives, que contrasta amb la creixent tendència de la planificació econòmica general. Quina missió podria plantejar-se en aquest sentit? Quins actors podrien facilitar el procés? Quins elements aporten els Ateneus Cooperatius metropolitans per orientar un altre tipus de desenvolupament econòmic a la Regió Metropolitana de Barcelona?

Sources :

barcelonadema-participa.cat/pages/paper-metropoliscooperatives