Ημέρα 1 Εισαγωγή: Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε δράση (Day 1 Introduction: Training in action seminar)

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

abril 2020

Para bajar : PDF (1,2 MiB)