Μέρα 2η Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

aprile 2020

Scaricare PDF (380 KiB)