socioeco.org
Sito di risorse documentarie sull’economia sociale e solidale
'

Supermercats cooperatius: efervescència de projectes

Articulo de Opcions, 26/07/2018

Toni Lodeiro, luglio 2018

Leggere l’articolo completo in : opcions.org

Compendio :

A Madrid, Barcelona, Manresa o Saragossa han nascut grups promotors de nous supermercats cooperatius aquests darrers mesos. Expliquem com es gesten aquests tipus de processos i en quin moment es troben.