Ημέρα 6 Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη Κ.ΑΛ.Ο (Local Sustainable Development SSE)

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

aprile 2020

Scaricare PDF (750 KiB)