socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy

26,27,28 d’octubre 2018

FESC 2018! D’Aquelles Llambordes, Aquestes Alternatives

Barcelona, España

La sobirania d’un territori, d’una societat és, en realitat, un conjunt de sobiranies que hem de construir entre totes i que van molt més enllà de la construcció d’un estat. Si els recursos naturals, els mitjans de producció, els mitjans de comunicació, les xarxes socials… són controlats per uns pocs, el poble mai no podrà ser sobirà sobre la satisfacció de les seves necessitats i la cura del medi. Aquestes sobiranies, diverses, que defensem –la sobirania alimentària, tecnològica, energètica, financera, dels nostres propis cossos…– ens enfronten a un repte organitzatiu per fer possible que tota la societat participi i sigui corresponsable de tot el que l’afecta.

En aquesta VII edició de la FESC volem reflexionar sobre aquests reptes, donar visibilitat a models que ja funcionen, discutir com replicar-los, com escalar-los. Conscients que els àmbits sobre els quals volem ser sobiranes sobrepassen els límits de la mateixa economia social i solidària ens centrarem en 3 eixos:

  • SOBIRANIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS
  • SOBIRANIA ECONÒMICA
  • SOBIRANIA RELACIONAL

Més informació : http://fesc.xes.cat/fira/