socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy

INFORME AGREGAT CAMPANYA DE BALANÇ SOCIAL 2011. L’economia solidaria ensenya el cor.

Xarxa d’Economia Solidària (XES) Comissió de balanç social, marzo 2012

Para bajar : PDF (450 KiB)

Resumen :

El balanç social és, fonamentalment, una eina d’autodiagnosi i millora contínua, senzilla i operativa, dissenyada per mesurar les aportacions socials i ecològiques de les organitzacions.

També mesura la creació de valor econòmic i la seva distribució. El balanç social és fruit d’un llarg procés de treball col·laboratiu iniciat l’any 2007 en el qual han participat desenes de persones expertes i més d’una vuitantena d’organitzacions.

El balanç social vol ser també una eina de desenvolupament empresarial i organitzacional que sigui útil a les entitats de l’economia social per fer un pas més en el seu compromís ecosocial i passar a practicar l’economia solidària. Serveix, en definitiva, per facilitar el procés de transició que va de menys a més autoexigència. És un dels camins que porten de l’economia social a l’economia solidària.

Mitjançant una cinquantena d’indicadors distribuïts en els compromisos de democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional, les organitzacions poden:

  • obtenir una fotografia de les aportacions ecosocials al llarg de l’exercici

  • establir uns objectius de millora contínua

  • engegar un procés de reflexió interna sobre les externalitats ecosocials de l’organització

  • donar visibilitat i comunicar les actuacions socialment i ambientalment responsables

  • acreditar el compromís de l’organització amb la transparència i la millora contínua

El balanç social és una metodologia pròpia i singular elaborada de manera participativa que s’inspira en models d’estàndards internacionals com el GRI (Global Reporting Initiative), l’EFQM (European Foundation for Quality Management) o l’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Té algunes similituds amb altres eines, com el balanç del bé comú, l’RSE.COOP o l’RSE.PIME, però es diferencia d’aquestes en el fet que està específicament dissenyat per a microempreses, petites empreses i entitats de l’economia social i solidària, les quals sovint ja duen a terme actuacions socialment responsables, però no disposen dels recursos materials ni humans per poder fer front a processos complexos d’auditories ambientals o de responsabilitat social.

Fuentes :

Sitio de la XES Comissió de balanç social www.bsxes.org/2013/pages/bs0400.php