socioeco.org
Sitio de recursos de la economía social y solidaria

Femení plural. Les dones a l’economia cooperativa.

Elba Mansilla, Joana G. Grenzner, Sílvia Alberich, diciembre 2014

Para bajar : PDF (1,2 MiB)

Resumen :

La nostra recerca vol aproximar-se a la situació de les dones a l’economia social i les relacions de gènere a les cooperatives de treball mixtes a partir d’una mostra reduïda i seleccionada per l’equip de treball que comprèn diverses cooperatives de la província de Barcelona, en concret del Maresme i el Baix Llobregat. Posarem especial atenció a les cooperatives que estan integrades a la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i, més concretament, a les que participen en el Balanç Social.

La nostra hipòtesi de partida és que les estructures organitzatives de l’economia social afavoreixen el desenvolupament professional i econòmic de les dones en igualtat de condicions. Per això, volem comprovar si els factors que dificulten la participació de les dones en el mercat de treball i que contribueixen a la desigualtat de gènere varien en aquest sector econòmic.