socioeco.org
Sitio de recursos de la economía social y solidaria

Mesura de Govern per una Democratització de la Cura

Ajuntament de Barcelona

mayo 2018

Para bajar : PDF (300 KiB)

Resumen :

La Mesura de Govern per una Democratització de la Cura s’impulsa des del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum amb el colideratge de la Regidoria de Feminismes i LGTBI. Per l’elaboració de la mesura s’ha creat un grup motor encarregat de dinamitzar tot el procés, i amb l’objectiu de teixir compromisos, aliances i col·laboracions, s’ha creat una Comissió Interdepartamental,on han participat diverses àrees i departaments de l’Ajuntament de Barcelona. En el seu procés d’elaboració ha estat imprescindible comptar amb l’expertesa de persones i entitats referents en la matèria, per contrastar els resultats de l’anàlisi i les propostes fetes.

El procés d’elaboració de la Mesura s’ha nodrit de l’elaboració d’un mapa de serveis, programes i projectes municipals enfocats a la provisió i la recepció de cura actualment existents a l’Ajuntament de Barcelona. I també de l’elaboració de l’estudi diagnòstic, encarregat a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i a la Cooperativa La Ciutat Invisible, anomenat “Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona”. Alguns resultats rellevants del diagnòstic són la sobrecàrrega de treball que pateixen les famílies i la feminització d’aquestes tasques; l’impacte negatiu que té l’assumpció de la cura pel que fa a l’estat de la salut física i mental, la participació laboral i l’autonomia econòmica; i l’alta precarietat laboral del sector de les cures.

En resum, la mesura pretén impulsar a mig i llarg termini una altra manera d’organitzar socialment la cura, des d’un punt de vista transformador. Per aconseguir-ho, s’han establert tres objectius principals: reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat, promoure la coresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat, i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures.

Les actuacions proposades es despleguen en base a dos eixos centrals: el reconeixement de la centralitat social de la cura i la seva socialització. Hi ha, a més a més, dos eixos transversals que travessen el conjunt d’actuacions de la mesura: L’eliminació de la (mal)divisió social del treball i l’empoderament individual, relacional i col·lectiu de les persones proveïdores i de les persones receptores de cura.

Algunes d’aquestes són: l’ampliació de la xarxa d’Espais Familiars de l’IMEB ; el nou programa “Preparats per cuidar” per promoure la corresponsabilitat dels homes amb la cura; l’impuls al cohabitatge; els ajuts a la rehabilitació funcional de la llar de persones amb discapacitats; l’ampliació del projecte “Radars” i “Baixem al carrer” per abordar les situacions de solitud no volguda.