socioeco.org
Site ressources de l’économie sociale et solidaire

El Finançament propi de l’Economia Social y solidària. Estudi sobre la necessitat de capital de les empreses de l’ESS

Fundación Finanzas Eticas, décembre 2019

À télécharger : PDF (4,6 Mio)

Résumé :

La Fundació publica un estudi sobre «El finançament propi de l’Economia Social i Solidària». En aquest s’analitzen les fonts de finançament propi que té el sector, i s’hi donen dades del nivell de patrimonialització, i de fórmules de captació i oferta que serien aplicables al nostre país.

L’objectiu del treball realitzat és aconseguir que creixi el capital social de cooperatives, empreses d’inserció, centres especials i societats laborals del món de l’Economias Social. El creixement d’aquest capital ha de ser un impuls per créixer, aprofitant l’onada d’interès que desperta l’ESS -cada cop més- entre la ciutadania i les administracions públiques. Per això l’estudi presenta també una anàlisi sobre la predisposició de les persones part o properes al sector a participar en fórmules de finançament de fons propis i un ventall de bones pràctiques a nivell internacional.