Mercat Social i Finances Ètiques

ecom.cat, octubre 2021

Para bajar : PDF (600 KiB)

Resumen :

En aquest document ens endinsem en el mercat social i finances ètiques per tal de promoure entitats amb un consum més responsable, transformador i amb impacte social positiu.

Aquests materials van dirigits a les nostres entitats sòcies i a totes aquelles que considerin que la informació, eines i recursos facilitats poden contribuir a l’assoliment d’un Tercer Sector Social més fort i coherent.