socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy

La turuta, la moneda de Vilanova

2012

El video : 5min27

Trobada estatal de monedes socials i complementàries a Vilanova i la geltrú