socioeco.org
Website de recursos comum da economia social e solidária
'

Jordi Estivill Pascual

Jordi Estivill és sociòleg, cooperativista i membre de la Xarxa d’economia solidària.

4 publicações | Um video | 4 Documentos de análises/working paper/articulos

4 publicações

Um video

4 Documentos de análises/working paper/articulos