socioeco.org
Website de recursos comum da economia social e solidária

Jordi Estivill Pascual

Jordi Estivill és sociòleg, cooperativista i membre de la Xarxa d’economia solidària.

2 publicações | Um video | 4 Documentos de análises/working paper/articulos

2 publicações

Um video

4 Documentos de análises/working paper/articulos