socioeco.org
Sito di risorse documentarie sull’economia sociale e solidale

Què ha de fer Catalunya per tenir sobirania alimentària?

Articulo de Critic,22 julliol 2018

Josep Cabayol, Siscu Baiges, Ester González, luglio 2018

Leggere l’articolo completo in : www.elcritic.cat

Compendio :

Si el 2050 hi ha 9.000 milions d’habitants al planeta, probablement no hi haurà prou menjar per mantenir l’actual patró alimentari, segons afirmen els experts. És possible avançar cap a una millor sostenibilitat/suficiència alimentària? Fins on podria abastir-se Catalunya amb la producció d’aliments pròpia? Són millors els comestibles de quilòmetre zero per fer front als nous riscos? La resposta depèn de si concebem l’alimentació com un negoci o l’entenem com un dret inalienable, i el menjar, com un bé comú.